home
 
 

Vítame Vás na webu chovateľskej stanice Forjana Slovakia, ktorá nadväzuje na tradíciu v chove českej Forjany s dvadsaťročnou históriou chovu plemena sibírsky husky. V odkazoch nájdete informácie o našich psoch, sučkách, odchovoch, aj naše plány do budúcnosti. Naším cieľom je zdravý, ovládateľný, poslušný, priateľský, štandardný a pohľadný  husky.  Naša chovateľská stanica. Pokračovaním chovateľskej činnosti je nová chovateľská stanica menom Grand Forjana, s rovnakým názvom vzniklo občianske združenie Grand Forjana, o.z.

Welcome to the website of our kennel Forjana Slovakia, which continues the tradition of Czech Forjana with a history of 20 years of breeding of Siberian husky. On the website you can also find information about our doggy boys and girls, litters and our plans for the future. Our purpose is health, manageability, docility, friendly nature, standard and beautiful husky.  Our kennel

═══════════════════════════════════════════════════════════════════════

   
V chovateľskej stanici Grand Forjana  sa narodil 21.6.2017 vrh "C"

    Birth litter "C" in the kennel Grand Forjana   June 21th 2017

    otec/Sire : Forjana Slovakia Kevin Costner     matka/Dam : Forjana Slovakia My

    

V chovateľskej stanici Grand Forjana  sa narodil 5.7.2017 vrh "D"

    Birth litter "D" in the kennel Grand Forjana   July 5 th 2017

otec / Sire : Angel for Forjana Icee Star 

 matka / Dam : Forjana Slovakia Daemon for Angel             

  

═══════════════════════════════════════════════════════════════════════

Forjana Slovakia X-Marry 5 mesiacov -  5 months