home

Vítame Vás na webu chovateľskej stanice Forjana Slovakia, ktorá nadväzuje na tradíciu v chove českej Forjany s dvadsaťročnou históriou chovu plemena sibírsky husky. V odkazoch nájdete informácie o našich psoch, sučkách, odchovoch, aj naše plány do budúcnosti. Naším cieľom je zdravý, ovládateľný, poslušný, priateľský, štandardný a pohľadný  husky.  Naša chovateľská stanica. Pokračovaním chovateľskej činnosti je nová chovateľská stanica menom Grand Forjana, s rovnakým názvom vzniklo občianske združenie Grand Forjana, o.z.

Welcome to the website of our kennel Forjana Slovakia, which continues the tradition of Czech Forjana with a history of 20 years of breeding of Siberian husky. On the website you can also find information about our doggy boys and girls, litters and our plans for the future. Our purpose is health, manageability, docility, friendly nature, standard and beautiful husky.  Our kennel  

═══════════════════════════════════════════════════════════════════════

Občianske združenie GFOZ zorganizovalo prednášku skúseného odborníka v oblasti veterinárnej oftalmologie MVDr. Miroslava Fagu, ktorí veľmi zaujímavo nám laikom rozprával o problémoch s očami u psov, ale aj iné skúsenosti z jeho praxe. Musím skonštatovať, že sa nikto nenudil, prednáška bola veľmi zaujímavá a poučná.   Iba škoda, že bola tak malá účasť. Veľa ľudí rozpráva do telefónu záujemcom o šteniatka bludy o chorých modrých očiach. Pán MVDr. Miroslav Faga túto fámu vyvrátil. Verím, že na budúce sa zúčastní viac chovateľov a myslím si, že by to mala byť ich povinnosť. Pán MVDr. Miroslav Faga vystavil Osvedčenie o absolvovaní prednášky všetkým zúčastneným. Veľmi pekne ďakujem pánu MVDr. Miroslavu Fagovi za seba, za občianske združenie GFOZ aj za všetkých účastníkov.             Forajtová Karla Prezident Grand Forjana, o.z.

  

                                                        

═════════════════════════════════════════════════════════      5.januára 2017 sa narodil vrh Grand Forjana "A"  rodičia :

    January 5. 2017 born the litter Grand Forjana "A"   parents :

   Angel for Forjana Icee Star x Forjana Slovakia Claudia Cardinal

     

 

 

 

 

top