home
 
 

Vítame Vás na webu chovateľskej stanice Forjana Slovakia, ktorá nadväzuje na tradíciu v chove českej Forjany s dvadsaťročnou históriou chovu plemena sibírsky husky. V odkazoch nájdete informácie o našich psoch, sučkách, odchovoch, aj naše plány do budúcnosti. Naším cieľom je zdravý, ovládateľný, poslušný, priateľský, štandardný a pohľadný  husky.  Naša chovateľská stanica. Pokračovaním chovateľskej činnosti je nová chovateľská stanica menom Grand Forjana, s rovnakým názvom vzniklo občianske združenie Grand Forjana, o.z.

Welcome to the website of our kennel Forjana Slovakia, which continues the tradition of Czech Forjana with a history of 20 years of breeding of Siberian husky. On the website you can also find information about our doggy boys and girls, litters and our plans for the future. Our purpose is health, manageability, docility, friendly nature, standard and beautiful husky.  Our kennel

═══════════════════════════════════════════════════════ chovateľskej stanici Beauty of Siberia sa 13.9.2018 narodil vrh G

Kennel Beauty of Siberia litter G was born sept. 13th 2018

Kontakt : Jana Kovářová  JK199@seznam.cz  tel. +420737986668

 

babička pomáha / grandmother helps

═════════════════════════════════════════════════════════

Chovateľská stanica Grand Forjana očakává vrh v polovici októbra 2018

Kennel Grand Forjana expected in October 2018 litter

kontakt/contact  : grand@forjana.eu +420 721 283 854

═══════════════════════════════════════════════════════


Naši huskáči sa začali venovať športu zvaný coursing.
Šport pre husky ako stvorený, úžasný voľný pohyb.

Our huskies have started to engage in a sport called coursing.
For huskies it is true sport, amazing free movement.

Všetko o coursingu / everything about the coursing
 

═════════════════════════════════════════════════════════════════════